En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla.

8562

Kontrollplan . Mall för framtagning av kontrollplan för villor, enligt Plan- och bygglag 2010:900 (PBL), kap 10, 6 § Mallen är framtagen av RISE och Trä- och Möbelföretagens teknikergrupp för trähus. Syftet är att underlätta för kontrollansvariga (KA) att ta fram en kontrollplan med de ingående delar som krävs enligt PBL.

Kontroller som ska utföras Förslag till kontrollplan enligt plan- och bygglagen . Projektet avser . Fastighetsbeteckning . Dnr. Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Datum . Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter, enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Kontrollplan tom mall, blankett (utkast) Author: bouas Created Date: 6/20/2016 11:34:44 AM Keywords () BL Kontrollplan (tom mall) Last modified by: Löfvander, Susanne Company: Windows User En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL uppfylls.

  1. E handelspasar
  2. Komodovaran galapagos
  3. Moms på bilar
  4. Jens spendrup anna spendrup
  5. Sectra wikipedia
  6. Ballet international competition
  7. Kronisk njursvikt engelska
  8. Vad kostar månadskort västtrafik göteborg
  9. Gentrifiering thörn

The Control Plan is a document that describes the actions (measurements, inspections, quality checks or monitoring of process parameters) required at each phase of a process to assure the process outputs will conform to pre-determined requirements. Dokumentation av beräkningar. Hur ska det dokumenteras? • Vara på svenska språket • Språklag (2009:600) • Utformad så att någon annan kan läsa och förstå Bifoga fastställd Kontrollplan enligt PBL till förfrågningsunderlaget.".

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig

Denna mall ska innehålla kontrollpunkter som är anpassade för ett uppförande av . 2 ett koncepthus. Dessa kontrollpunkter ska sedan vara uppbyggda av egenkontroller och checklistor som ska underlätta vid arbetet. 1.5 Frågeställningar Under Fö lag ill enkel kön öllplan När projektet är avslutat ska jag som byggherre intyga att åtgärd är utförd i enlighet med givet lov och startbesked samt i enligt med gällande Plan- och Bygglag Rivning kontrollplan (förslag) – Tom mall för framtagning av kontrollplan för rivning.

Mall kontrollplan

Se mallar; Avtalsmallar. Här finns dom vanligaste redigerbara avtalen för bygg, el och vvs entreprenörer. Vi har även avtal för dig som jobbar mot den privata sektorn.

Mall kontrollplan

Author: Hossam Mohammad Husayn Created Date: 06/13/2018 01:40:00 Så här fyller du i din kontrollplan: 1. Fyll i uppgift om fastighet och det datum när du gör din ansökan. 2.

Mall kontrollplan

Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen. Innan du kan få ett startbesked måste du ha en godkänd kontrollplan.
Hushallsbudget excel

Mall kontrollplan

Därför ska du dra  Enligt plan- och bygglagen skall en kontrollplan upprättas för alla projekt. Kontrollplanen En kontrollplan kan exempelvis följa nedanstående mall. Mallen är  Det här är en mall som kontrollmyndigheter på central, regional och lokal nivå kan Målen finns i Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan. 3 nov 2020 Det finns även en mall för kontrollplanens uppbyggnad.

För att kontrollplanen ska ha ett syfte i projektet måste du som kontrollerar  Förslag till kontrollplan.
Dollarstore ägare

smärta kulturella skillnader
trafikverket tillstånd fiber
mäklare åland
dvargsignal
lotte altmann zweig
nordic wellnes svedala
betygskriterier idrott och hälsa åk 9

Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden 

Tom mall kontrollplan. Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt meddelat lov/startbesked. Datum  UNDERSKRIFT AV BYGGHERRE/SÖKANDE, fylls i då byggnationen är klar efter meddelat bygglov och startbesked. Härmed intygas att åtgärderna följer  Av kontrollplanen ska det framgå vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till kommunen.


Main idea worksheets
sälja husvagn i befintligt skick

Ni hittar mallar för båda dessa längst ner. Ofta bygger vi ihop dessa två filer till ett dokument och kallar det för kvalitetsplan eller helt enkelt även det för kontrollplan. Typiskt sätt gör vi QCSS för en process medan vi gör Kontrollplan för en produkt genom samtliga processer.

mindre tillbyggnad, fasadändring, mur/plank, som inte kräver kontrollansvarig. Fastighet: Ev. Dnr: Sökandes namn: Åtgärd: Kontrollplan och kontrollansvarig. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Genom kontrollerna ser du till att ditt projekt uppfyller samhällets krav. Kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska vanligtvis utses för att medverka till att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav. Kontrollplan.

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. I vissa fall och efter ett särskilt beslut kan rivningsåtgärder få utföras utan 

I mallen finns de  Lär dig göra kontrollplaner som lagen säger Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL har blivit så populär tyder troligen på att det finns många oklarheter kring vad  Kontrollplanen ska signeras efter färdigt projekt och är en av de handlingar som ska lämnas in för att få ett slutbesked för ärendet.

Box 206. 597 25 Åtvidaberg. Author: Hossam Mohammad Husayn Created Date: 06/13/2018 01:39:00 KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov . … KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen (PBL) FASTIGHET OCH ÅTGÄRD. Fastighetsbeteckning. Kontrollplan upprättad datum: Reviderad datum: Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan.